Mireia Covas | Mallorca

Es cerquen projectes creatius per rellançar la imatge exterior de l’illa d’una forma innovadora a través de mitjans audiovisuals

La Fundació Mallorca Turisme, a través de la Mallorca Film Commission, convoca un concurs d’idees per seleccionar 5 guions de curtmetratges i dur-ne a terme la producció. L’objectiu final és la difusió com a obres de creació en el circuit de distribució cinematogràfica, la qual cosa servirà per potenciar la imatge de Mallorca i la reactivació turística. El pressupost total del projecte ascendeix a 90.000 €.

Els projectes han de tenir una durada d’entre 5 i 15 minuts, i les idees poden ser inèdites, específiques per a aquesta convocatòria, o adaptacions d’obres prèvies. Els curtmetratges han de rodar-se íntegrament a Mallorca, amb una trama de ficció que hi estigui vinculada. La temàtica és lliure, però ha d’incloure algun element característic de l’illa (patrimoni, gastronomia, cultura, esports…). L’objectiu és projectar una Mallorca segura, sostenible i incorporar la intel·ligència turística per millorar l’experiència dels visitants.

El concurs s’articula en tres fases diferents:

La primera consisteix en seleccionar idees per produir curtmetratges vinculats a Mallorca. D’entre totes les idees presentades un jurat especialitzat en farà una primera selecció; els finalistes seran valorats per representants del sector audiovisual, per representants del sector turístic i pels propis concursants, que també podran votar (encara que no es podran triar a ells mateixos). El jurat triarà els cinc guanyadors amb el resultat de les votacions.

En la segona fase, un cop finalitzat el concurs d’idees, els autors guanyadors tendran tres setmanes per elaborar els guions de les propostes seleccionades, a partir de la notificació de la selecció, per a la producció dels curtmetratges, que quedaran a disposició de la Fundació Mallorca Turisme – Mallorca Film Commission.

La tercera i darrera fase consistirà a signar el contracte de producció del curtmetratge amb els guanyadors del concurs. Si els guanyadors no compleixen els requisits per ser-ne els beneficiaris, aquest dret serà per al següent classificat en la llista de concursants. Només es pot guanyar un premi per concursant i només se signa el contracte de producció amb els guanyadors del concurs.

Els autors es poden presentar individualment. Si són seleccionats, es faran càrrec de la producció i postproducció del curtmetratge a través de les empreses que considerin adients. També poden participar les productores en nom propi o participar juntament amb els autors de les idees.

L’import màxim a abonar per curtmetratge és de 14.500 € (IVA exclòs).

La convocatòria es publica avui, 27 de febrer, en el BOIB; la recepció de projectes s’obrirà el proper 9 de març i durarà fins al 23 de març a través del web mfc.mallorcafilmcommission.net. En definitiva, els interessats tenen des del 27 de febrer fins al 23 de març per pensar i registrar les seves idees.