Mireia Covas | Mallorca

 


Per primera vegada, la Mallorca Film Commission – Fundació Mallorca Turisme publica una convocatòria específica destinada a patrocinar projectes audiovisuals (pel·lícules o sèries) vinculats a Mallorca.

El patrocini consisteix en un contracte entre la Mallorca Film Commission – Fundació Mallorca Turisme i la persona sol·licitant (física o jurídica) amb la finalitat que aquesta última promocioni la “marca Mallorca” a través de la seva producció audiovisual.

La quantia otorgada es relaciona, per una banda, amb el pressupost total del projecte i, per una altra, amb el clipping o recull de premsa que el sol·licitant presenta per a justificar la promoció de Mallorca.

El pressupost total destinat a la convocatòria és de 300.000€.