Consell de Mallorca

Organisme Procediment Taxa Sol·licitud
Carreteres Entrega de la carta de sol·licitud a la DGT Balears i pagar la taxa.
Els talls de carreteres intermitents no poden ser superiors a 10 minuts.
20€ Model de carta
Espais a La Misericòrdia Registre de la sol·licitud al Registre de La Misericòrdia. Sol·licitud específica
Espais de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials Enviament de la sol·licitud per correu electrònic a la Mallorca Film Commission. Sol·licitud específica

Zones Marítimes

Organisme Procediment Taxa Sol·licitud
Costes Entregar la sol·licitud a Demarcació de Costes i, si escau, abonar mitjançant l’imprès l’import del CÀNON d’ocupació i aprofitament en el domini públic marítim-terrestre amb les instal·lacions que s’autoritzen. En funció de cada projecte. Sol·licitud específica
Ports i Fars Comprovar l’organisme competent. En funció de cada organisme i projecte. Seu electrònica

Medi Ambient – Govern de les Illes Balears

Organisme Procediment Taxa Sol·licitud
IBANAT – Espais Naturals Protegits Entregar sol·licitud a la Direcció General d’espais Naturals i Biodiversitat i abonar la taxa corresponent. – Fotografia sense intervenció de models ni alteració de l’espai: 229,26€
– Reportatge fotogràfic amb models o inclusió de productes: 458,54€
– Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai: 458,54€
– Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb intervenció de models o inclusió de productes: 916,14€
– Recàrrec per feina nocturna: 50%
Model de sol·licitud

Aeroports

Organisme Procediment Taxa Sol·licitud
Aeroports Entregar a l’aeroport corresponent el model de sol·licitud emplenat i abonar la taxa corresponent. – Filmacions fins a dues hores: 2.164,42€
– Cada hora addicional: 1.083,93 €
– Reportatges publicitaris i fotogràfics: 519,45€
– Cada hora addicional: 249,33€
– Projectes de col·laboració: descompte del 50%
– Filmacions i reportatges en pista i plataforma: recàrrec del 300%
Model de sol·licitud

** Per sol·licitar permisos a altres organismes, contacteu directament amb la Mallorca Film Commission.