Mallorca

Organisme Procediment Taxa Sol·licitud
Alaró Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanquets, puntals, cavallets, bastides i similars. – Terrenys d’ús públic: 0.30€ per m2 i dia.
– Talls de via pública: 30€ (primera hora) i 10€ (hores següents).
General.
Alcúdia Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic. – 1,70 € per m2 i dia. Seu electrònica / General.
Algaida Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de terrenys d’ús públic amb finalitats lucratives. – 3€ per m lineal i dia. Ocupació de via pública.
Andratx Ordenança reguladora de la taxa per instal·lar parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i rodatges cinematogràfics en terrenys d’ús públic. – 0,80 € per m2 i dia, amb un mínim de 178,78 €. Ocupació de via pública per a filmacions i fotografia.
Ariany Contactar directament amb la MFC.
Artà Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer en terrenys d’ús públic i rodatges cinematogràfics. Filmacions:
– Promoció municipi: 0€
– No promoció: 254€ dia
– TV amb menció ajuntament: 0€
Foto:- 51,9€ dia
Instància: Emplenar instancia amb les dades de l’empresa productora responsable, persona de contacte i dades de l’activitat I Memòria descriptiva (necessitats i operativa dels treballs de filmació, breu descripció del projecte, zones d’actuació, dates i horaris, necessitats de reserva d’estacionament i nombre de vehicles, si el projecte és amb fi comercial, cultural, etc.
Banyalbufar Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i altres de cometència municipal motivats per activitats que exigeixin la seva prestació. Específiques filmacions:
– 400€ per fracció de dia
– 600€ per dia sencer
General.
Binissalem Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal•lacions anàlogues” / “Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments, instal·lacions i publicitat dinàmica. Tancament de carrers o via pública.
– Carrer de categoria A: euros/hora. 11,57€
– Carrer de categoria B: euros/hora. 5,78€
General.
Búger Contactar directament amb la MFC. General.
Bunyola Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, barreres, puntals, bastiments i altres instal·lacions anàlogues. – Ocupació: 20€/dia.
– Tancament de carrer o via pública: 20€/hora
General.
Calvià Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer en terrenys d’ús públic i rodatges cinematogràfics. – 0,75€ per m2 i dia General.
Campanet Contactar directament amb la MFC. General
Campos Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries de carrer en terrenys d’ús públic i rodatges cinematogràfics. – 600€/dia General
Capdepera Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer en terrenys d’ús públic i rodatges cinematogràfics. – 0,90€ per m2 i dia Finestreta única.
Consell Ordenança reguladora de la taxa per aprofitaments especials mitjançant parades, trasts, casetes de venda, indústries del carrer, ambulants, espectacles, atraccions, filmacions, gravacions, fotografia comercial i altres activitats similars a terrenys d’us públic. – 250€ per dia. General.
Costitx Contactar directament amb la MFC. General.
Deià Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. – Rodatge cinematogràfic: 1000€/dia.
– Reportatge fotogràfic: 150€/dia.
General.
Escorca Contactar directament amb la MFC (En cas d’intervenció policial: “Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la vigilància/intervenció policial i actuacions de la brigada o altres empleats” – 300€ per dia. Específica filmació/sessió fotogràfica.
Esporles Ordenança reguladora de la taxa per instal•lació de trasts, barraques, casetes de venda, atraccions o esplai, situats en terrenys d’ús públic, així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 0,45€ per m2 i dia. General.
Estellencs Contactar directament amb la MFC. General.
Felanitx Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic, i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 0,39€ per m2 i dia, amb un mínim de 8,00€ General.
Fornalutx Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, bastides, etc. – 11,30€ per mes i metre + tarifa ORA pels vehicles. General.
Inca Ordenança Municipal sobre les Instal·lacions i els Usos en les Vies i Espais Públics de la Ciutat d’Inca. General.
Lloret de Vistalegre Ordenança reguladora de les tarifes per a la utilització privativa de dependències a edificis i terrenys municipals. – A dependències municipals: 50€/dia (+fiança de 50€)
– Sa Comuna (per gravacions): 300€/dia
General
Lloseta Contactar directament amb la MFC. General
Llubí Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de les vies públiques. – 2,5€ per m2 i dia. Ocupació via pública.
Llucmajor Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local / Permís específic de filmació i fotografia. – 0,42€ per m2 i dia, amb un mínim de 20€/dia.
-78€/dia si hi ha talls de circulació.
– Rodatge: 521€/dia.
– Discos (2€), barreres (4€), transport (20€).
General.
Manacor Contactar directament amb la MFC. No en tenen, contactar directament amb Magdalena (turisme) General (amb adjunts que especifiquen per cada cas).
Mancor de la Vall Contactar directament amb la MFC General
Maria de la Salut Ordenança que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terreny d’ús públic, i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 3 € per m2 i dia, amb un mínim de 10€ General.
Marratxí Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda, atraccions o esplai, situats en terrenys d’ús públic, així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 0,38€ per m2 i dia. General.
Montuïri Contactar directament amb la MFC.
Muro Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda, atraccions o esplai, situats en terrenys d’ús públic, així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 200€ per dia. General.
Palma Ordenança reguladora de la taxa per aprofitaments especials d’ocupaments temporals amd parades i altres activitats similars a terrenys de titularitat pública local. Consultau tarifes amb Palma Film Office Sol·licitud de llicència de filmació i fotografia + Carta al regidor.
Petra Contactar directament amb la MFC. – Gratis (contactau amb la MFC) General.
Pollença Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús públic, així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 50€ per dia General.
Porreres Ordenança municipal núm. 13 reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, mercaderies, i altres elements i estructures auxiliars. Estructures auxiliars:
– Centre: 3€/metre lineal
– Resta: 1,5€
Reserva vehicles:
– 1 hora = 0.10 €/m2
– 2 hores = 0.15€/m2
– 3 hores = 0.20€/m2
– 4 hores = 0.25€/m2
– 5 hores = 0.30 €/m2
– 6 hores = 0.35€/m2
– 7 hores = 0.40 €/m2
– 8 hores = 0.45 €/m2
General.
Puigpunyent Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. – 10€ per m2 i any. General.
Sa Pobla Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús públic, així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 90€ per dia General.
Sant Joan Ordenança General
Sant Llorenç des Cardassar Ordenança reguladora de la taxa per a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa. Depèn de zones i de trimestres (€ per m2 i any):
Categoria 1 (Zona 1):
– T1: 6,74€
– T2: 23,98€
– T3: 23,98€
– T4: 6,74€
Categoria 2 (Zona 2):
– T1: 6,74€
– T2: 20,13€
– T3: 20,13€
– T4: 6,74€
Categoria 3 (Zona 3):
– T1: 6,74€
– T2: 9,63€
– T3: 9,63€
– T4: 6,74€
Categoria 4 (Zona 4):
– T1: 6,74€
– T2: 9,63€
– T3: 9,63€
– T4: 6,74€
General.
Santa Eugènia Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’espais municipals de l’Ajuntament de Santa Eugènia. – Utilització d’espai públic per rodatge cinematogràfic: 140,92€/dia. General.
Santa Margalida Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic i indústries de carrer i rodatges cinematogràfics. – Pel·lícules: 620€/dia
– Reportatge, docu, vídeoclip, espot: 100€/dia
– Foto: 32€/dia
General.
Santa Maria del Camí Ordenança fiscal reguladora de la taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions similars en terreny d’ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. – 3€ per m2 i dia. General.
Santanyí Contactar directament amb la MFC pherrero@ajsantanyi.net
Selva Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, tests, cossiols, i jardineres, així com el rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques. – 500€ per dia General.
Sencelles Ordenança fiscal reguladora de laltaxa per utilitzacions privatives i aprofitament especial de domini públic local. – 1€ per m2 i dia. General.
Ses Salines Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys del domini públic així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat.
Sineu Contactar directament amb la MFC. General
Sóller Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús públic. – 1,70€ per m2 i dia (rodatge cinematogràfic) Ocupació de via pública
Son Servera Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús públic; indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. – 1,05€ per m2 i dia. General / escrit propi
Valldemossa Ordenança fiscal de taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats a terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. – Rodatge: 1000€/dia
Foto: 150€/dia
General.
Vilafranca de Bonany Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels documents que expedeixin o què entenguin l’administració o les autoritats municipals. – Llicència per rodatge cinematogràfic: 50€ General.

Cabrera

Organisme Procediment Taxa Sol·licitud
Cabrera Pla rector d’ús i gestió del parc nacional marítimoterrestre de l’arxipèlag de cabrera. Sessió fotogràfica:
– 229,26€ (mig dia)
– 445,45€ (dia sencer)
Filmació:- 742,78€ (mig dia)
– 1485,12€ (dia sencer)
– Recàrrec nocturn: 50%
General