Publicada la primera convocatòria de Foment Audiovisual de la Mallorca Film Commission

Mireia Covas | Mallorca La convocatòria està destinada a projectes en fase de desenvolupament, tot i que conté, de manera excepcional, una partida destinada a esdeveniments audiovisuals: BOIB Núm 092 - 10 / juliol / 2021 Bases completes: Convocatòria foment audiovisual vinculat a Mallorca 2021 Annexos: 1_Sol·licitud 2_Dec-responsables-I 3_Dec_ResponsableII 4 Memòria_projecte 5_Pressupost 6 Sol_despeses 7. Autobaremació