Mireia Covas | Mallorca

La Jornada, coorganitzada per la Mallorca Film Commission (MFC) i l’Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB), i amb la col·laboració de la Delegació de la Presidència per a la Cultura, es va celebrar aquest dissabte al Casal de barri s’Escorxador, amb una assistència nombrosa.

L’increment de rodatges nacionals i internacionals a Mallorca és una realitat. El treball fet des de la MFC durant els darrers tres anys i mig dona els fruits, i converteix Mallorca en un plató de produccions com Turn Up Charlie, White Lines, The Mallorca Files o La caza. Una vegada assolit aquest objectiu primer, toca pensar en com afavorir més tots els sectors que conformen la indústria audiovisual local.

Per això, es va celebrar aquest dissabte la I Jornada de Debat amb Actrius i Actors, que varen presidir Andreu Serra (conseller executiu de Turisme i Esports del Consell de Mallorca), Catalina Solivellas (directora general de la Delegació de la Presidència per a la Cultura del GOIB ), Pedro Barbadillo (responsable de la MFC) i Margalida López (presidenta de l’AAPIB).

Actrius i actors es varen organitzar en sis taules de debat, moderades per l’actor Toni Font (portaveu de l’AAAPIB), i varen començar fent un qüestionari. De les preguntes plantejades, es desprèn que menys de la meitat d’intèrprets estan al corrent dels càstings locals; aquesta xifra baixa fins al 9 % si parlam de càstings nacionals o internacionals. A més, un 90 % dels presents opina que cal deixar l’illa per tenir més oportunitats d’actuar.

En la segona part del debat, les taules varen presentar propostes diferents a la Mallorca Film Commission, amb l’objectiu de millorar la situació d’actrius i actors. Els plantejaments més repetits varen ser: els dirigits a millorar la visibilitat dels intèrprets locals, creant una base de dades «única, oficial i seriosa»; cedir espais per crear material de qualitat per als càstings; centralitzar la informació d’ofertes de càsting per part de la Mallorca Film Commission, mitjançant una figura de coordinació; establir mecanismes que incentivin quotes mínimes de presència d’intèrprets locals en les produccions que arriben a Mallorca; afavorir la creació d’agències de representants; crear ponts entre les productores, les escoles d’interpretació i l’AAAPIB, per afavorir-ne la col·laboració; generar més espais de debat, així com plataformes on es pugui mostrar el treball de les actrius i dels actors a les productores.

D’aquesta Jornada es desprendrà un document que reculli totes les necessitats i plantegi la ruta a seguir. Les institucions i els seus responsables prendran aquest document com a punt de partida, per iniciar els tràmits necessaris i per afavorir un sector que, en definitiva, és la cara visible de la indústria audiovisual.