Mallorca disposa de serveis d’empreses audiovisuals i professionals altament qualificats i variats.

Cinema i equips de vídeo, sets, actors, productores de service