Instruccions Internes – Fundació Mallorca Turisme

02 corporativo sobre fondo transp

Òrgan de contractació: Fundació Mallorca Turisme

Tipus de contractes: serveis

Procediment: obert

Tramitació: ordinària

Núm. exp.: 53/2017

Pressupost licitació: 81.095,34 € (IVA exclòs)

IVA: 17.029,96 €

Pressupost total: 98.125 € (IVA inclòs)

Documentació General: 

Data límit d’obtenció de documentació: 12/06/2017

Data límit de presentació d’ofertes: 12/06/2017 a les 14:00h

ADJUDICACIÓ 


Òrgan de contractació: Fundació Mallorca Turisme

Tipus de contractes: serveis

Procediment: obert

Tramitació: ordinària

Núm. exp.: 54/2017

Pressupost licitació: 82.644,63 € (IVA exclòs)

IVA: 17.355,37 €

Pressupost total: 100.000 € (IVA inclòs)

Documentació General: 

Data límit d’obtenció de documentació: 02/03/2017

Data límit de presentació d’ofertes: 02/03/2017 a les 14:00h

ADJUDICACIÓ

Pla Actuació – Fundació Mallorca Turisme