Mireia Covas | Mallorca

La convocatòria cobreix, principalment, la fase de desenvolupament de projectes (llargs, curts, sèries i videoclips, inclosa l’animació), encara que també dedicarà una part a producció i difusió de projectes, així com al suport a les òperes primes.

Avui es publica en el BOIB la convocatòria per al desenvolupament i la difusió d’obres audiovisuals vinculades a Mallorca, impulsada per la Mallorca Film Commission – Fundació Mallorca Turisme. La convocatòria neix amb l’objectiu d’impulsar, des de l’inici, nous projectes audiovisuals vinculats a Mallorca, amb l’objectiu de premiar el talent des de les fases més embrionàries i impulsar l’illa com a plató de rodatge.

La dotació total, de 425.000 €, es distribueix de la manera següent:

  • Línia 1: 250.000 € per al desenvolupament dels projectes (llargmetratges, sèries de ficció, animació, curtmetratges de ficció i videoclips).
  • Línia 2: 150.000 € per a producció, difusió i distribució de llargmetratges, sèries de ficció, animació, curtmetratges i videoclips.
  • Línia 3: 25.000 € per al desenvolupament d’òperes primes (llargmetratges, animació, curtmetratges de ficció i videoclips per a no professionals i/o estudiants del sector audiovisual.).

En les bases, es defineix «Desenvolupament» (línies 1 i 3) com totes les activitats prèvies a l’inici de la producció necessàries per realitzar el projecte audiovisual. S’entén per «Producció i difusió» (línia 2) les activitats derivades de la producció, difusió, promoció, distribució i projecció de les obres.

Per a les línies de desenvolupament (1 i 3), seran elegibles els projectes realitzats entre l’1 de gener de 2019 i l’11 de desembre de 2020, sempre que no hagin entrat en fase de producció en el moment de la publicació de les bases.

Respecte de la línia 2, producció i distribució, s’hi poden presentar els projectes produïts o distribuïts entre l’1 de gener de 2019 i l’11 de desembre de 2020.

El termini per presentar projectes s’estendrà fins a 15 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria. Les candidatures s’han d’enviar amb tota la documentació degudament emplenada a través de la seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme. Les bases completes, juntament amb els annexos, es poden trobar al web de la Mallorca Film Commission.


Trobau tota la informació aquí: